Hjælp DTF med at finde “Årets ildsjæl” i tennis
HJÆLP DTF MED AT FIN..
Et godt tilbud fra Motion & Trivsel
ET GODT TILBUD FRA M..
Indkaldelse til generalforsamling
INDKALDELSE TIL GENE..
Regnskab RTK 2019 / Budget 2020
REGNSKAB RTK 2019 / ..
Dansker søndag i finale i Challengerturnering
DANSKER SØNDAG I FIN..
DM for veteraner INDE 7.-15. marts 2020
DM FOR VETERANER IND..
Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling

I henhold til § 6 i klubbens love indkaldes herved til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
FREDAG 21. FEBRUAR 2020 KL. 19.00
I
Risskov Sognegaard, Solbakken 2, Risskov

Dagsorden ifølge "Love for Risskov Tennis Klub":

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab.
4. Fremlæggelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af formand. Søren Højgaard er villig til genvalg.
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Liz Abildgaard, Erik Segel og Bo Søndergaard. Liz og Erik er villige til genvalg.
8. Valg af bestyrelsessuppleanter
9. Valg af revisorer
10. Eventuelt

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden Søren Højgaard, Elyriavej 14, 8240 Risskov i hænde senest 15. februar 2020. Alternativt kan forslag sendes på e-mail rtk@risskovtennisklub.dk

Regnskab og budget vil ikke forligge skriftligt på generalforsamlingen, men vises på projektor. Ønsker nogle at gennemse disse inden, kan begge læses/hentes på hjemmesiden fra 12. februar.

Se vedlagte invitation til efterfølgende traktement, hvor vi meget gerne ser dig og din ægtefælle/samlever deltage.

På bestyrelsens vegne
Søren S. Højgaard
Formand
Generalforsamling & traktement invitation  
Indkaldelse til generalforsamling - RTK
Hovedsponsor
Sponsorer