Klubnyt

Klubnyt

2 GULD til RTKere - “Veteran-DM INDE 2022”
2 GULD TIL RTKERE - ..
Velkommen til tennissæsonen 2022
VELKOMMEN TIL TENNIS..
Regnskab 2021 & budget 2022
REGNSKAB 2021 & BUDG..
Indkaldelse til Generalforsamling
INDKALDELSE TIL GENE..
SKUMTENNIS i RTK: HVER fredag kl. 10-11.30
SKUMTENNIS I RTK: HV..
Uge 16: Iga Świątek vandt WTA i Stuttgart
UGE 16: IGA ŚWIĄTEK ..
Indkaldelse til Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling

I henhold til § 6 i klubbens love samt e-mail udsendt 14. januar 2022 indkaldes herved til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
FREDAG, DEN 25. MARTS 2022 KL. 19.00
i
Bellevuehallernes Selskabslokale, Risskov

Dagsorden ifølge "Love for Risskov Tennis Klub":

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab.
4. Fremlæggelse af budget herunder fastlæggelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af formand. Søren Højgaard er villig til genvalg.
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Liz Abildgaard, Erik Segel og Peter Oscar Hald. Liz er villig til genvalg.
8. Valg af bestyrelsessuppleanter
9. Valg af revisorer
10. Eventuelt

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden Søren Højgaard, Elyriavej 14, 8240 Risskov i hænde senest den 21. marts 2022. Alternativt kan forslag sendes på e-mail rtk@risskovtennisklub.dk

Regnskab og budget vil ikke forligge skriftligt på generalforsamlingen, men vises på projektor. Ønsker nogle at gennemse disse inden, kan begge læses/hentes på hjemmesiden fra den 17. marts.

Se vedlagte invitation til efterfølgende traktement, hvor vi meget gerne ser dig og din ægtefælle/samlever deltage.

På bestyrelsens vegne
Søren S. Højgaard
Formand

Link - Dagsorden GF Invitation til arrangement  
Indkaldelse til Generalforsamling - RTK
Hovedsponsor
Sponsorer