Klubnyt

Klubnyt

Anni Michelsen vinder SØLV ved veteran-DM
ANNI MICHELSEN VINDE..
Indkaldelse til generalforsamling i RTK 2019
INDKALDELSE TIL GENE..
Regnskab 2018 - budget 2019
REGNSKAB 2018 - BUDG..
DM for veteraner INDE 17.-23. marts 2019
DM FOR VETERANER IND..
Merete 3-dobbelt mester ved veteran-JM
MERETE 3-DOBBELT MES..
26/11: “Seniortennis” flytter til Fortevej
26/11: “SENIORTENNIS..
Indkaldelse til generalforsamling i RTK 2019

Indkaldelse til generalforsamling i RTK 2019

Risskov 4. februar 2019

I henhold til § 6 i klubbens love indkaldes herved til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
FREDAG 22. FEBRUAR 2019 KL. 19.00
I
Risskov Sognegaard, Solbakken 2, Risskov

Dagsorden ifølge "Love for Risskov Tennis Klub":

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab.
4. Fremlæggelse af budget herunder fastlæggelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af formand. Søren Højgaard er villig til genvalg.
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Lone Dall, Anette Sejr og Svend Hvidberg. Alle er villige til genvalg.
8. Valg af bestyrelsessuppleanter
9. Valg af revisorer
10. Eventuelt

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden Søren Højgaard, Elyriavej 14, 8240 Risskov i hænde senest 18. februar 2018. Alternativt kan forslag sendes på e-mail rtk@risskovtennisklub.dk

Regnskab og budget vil ikke forligge skriftligt på generalforsamlingen, men vises på projektor. Ønsker man at gennemse disse inden, kan begge læses/hentes på hjemmesiden fra 11. februar.

Se vedlagte invitation til efterfølgende traktement, hvor vi meget gerne ser dig og din ægtefælle/samlever deltage.

På bestyrelsens vegne
Søren S. Højgaard
Formand
Invitation vinsmagning  
Indkaldelse til generalforsamling i RTK 2019 - RTK
Hovedsponsor
Sponsorer